Alternativ gave

Hjemløse dyr i Norge lider i tusentall. Hvert år får vi i Dyrebeskyttelsen Norge avd. Drammen og omland ca. 2 000 henvendelser. De fleste om dyr som har blitt hjemløse av ulike grunner. Eier kan ha gått lei og satt dyret ut for å klare seg selv, dyret kan ha rømt og uten id‑merking klarer man ikke å gjenforene dyr og eier, eier kan ha vanskjøttet eller mishandlet dyret så det har blitt konfiskert av Mattilsynet, dyret kan ha blitt smuglet inn til landet uten gyldige papirer eller eier kan ha kommet opp i en spesiell situasjon privat som har gjort at man ikke har mulighet til å ta vare på dyret. Felles for alle disse dyrene er at det ikke finnes noe offentlig hjelpeapparat for omplassering og deres skjebne er ene og alene overlatt til private organisasjoner som DDOO, hvor alt arbeidet utføres på frivillig basis av privatpersoner med respekt for disse dyrenes eget ønske om et godt liv. Et liv fylt med varme, mat, kjærlighet og omsorg. Og slik omsorg koster penger, penger som i all hovedsak doneres av andre dyrekjære mennesker, mennesker med samme respekt for individet som vi har.

Dette gavebeviset kan du gi til en person som vet at du også har kjærlighet for de aller svakeste i samfunnet og er med på å gi dem muligheten til et bedre liv.

Gir du for eksempel 200 kroner bidrar du til å holde en liten aktiv kanin god og mett i en måned. Vil du gi 500 kroner hjelper du oss med å kastrere og id.merke en katt. Dette er med på å redusere antall hjemløse dyr i Norge.
Du kan også selv velge et beløp som bidrar til generell drift av Dyrebeskyttelsens Hjelpesenter – stedet der hjemløse, mishandlede og vanskjøttede dyr i Drammen får en sjanse til et bedre liv.

Kortene kan du bestille ved å sende oss en e-post eller en SMS til tlf.nr. 959 24 137.

 


© 2010 Dyrebeskyttelsen Norge avd. Drammen og omland